Willkommen im Hydra Cafe

Hydra кафе е отворено в сряда и петък от 14:00 до 19:00. Сърдечно сте канени по време  на работното време, просто да минете и да се запознаем, да ползвате стаите, да изпиете един чай.