Willkommen im Hydra Cafe

В сряда от 14:00 до 19:00 предлагаме индивидуални консултации със социални служителки.

Можеш да дойдеш при нас с всякакви въпроси или проблеми. Ние консултираме и на правни, здравни и юридически теми, както и теми свързани с насилие и кризисни ситуации.

Петък от 14:00 до 19:00 имаме отворен час за консултация по здравни въпроси – като например как да работим безопасно.

Тук може да зададете всички въпроси, свързани с тема професионализиране и сигурност по време на работа. Може да разговаряме и за това какви специални техники използваш, за да работиш безопасно, както и за физическото и психическото ти здраве.

За нас различните и многообразни житейски ситуации в сферата на проституцията са от изключително значение. Ние стоим на страната на жените, които идват при нас, исе отнасяме с уважение към тях.

Всички социални служителки са задължени да пазят консултациите с клиентските ни в пълна поверителност и анонимност да не разпространяват тяхните данни.Може да дойдете при нас просто така, без записан час.